Quy mô trường Mầm non Phước Đồng

Trường Mầm non Phước Đồng gồm 3 điểm, trong đó 1 điểm chính tại Thôn Phước Trung – Xã Phước Đồng và 2 điểm phụ tại Thôn Phước Thượng và Thôn Phước Hạ - Xã Phước Đồng – Thành phố Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa. Đến nay, trường đã có 430 học sinh/12 lớp học./.

Một số hình giới thiệu cảnh quang trường: