Bé với hoạt động vui chơi 2019-2020

  • 18-01-2021
  • /
  • MN Phước Đồng
  • 168
  • HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
Bé với hoạt động vui chơi 2019-2020

 

Hinh ảnh vui chơi của bé:

 

Tổ chức cho trẻ tham quan Iresort cham pha 2018-2019

Bài viết trước

Tổ chức cho trẻ tham quan Iresort cham pha 2018-2019
LỄ TỔNG KẾT VÀ CHIA TAY TRẺ 5 TUỔI RA TRƯỜNG   NĂM HỌC 2021 - 2022

Tin tiếp theo

LỄ TỔNG KẾT VÀ CHIA TAY TRẺ 5 TUỔI RA TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 - 2022

Bài viết liên quan

HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI ĐỘ TUỔI CỦA  NHÀ TRƯỜNG  NĂM HỌC 2021-2022
24/05/2022

HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI ĐỘ TUỔI CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022