Bé với hoạt động vui chơi 2019-2020

  • 18-01-2021
  • /
  • MN Phước Đồng
  • 270
  • HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
Bé với hoạt động vui chơi 2019-2020

 

Hinh ảnh vui chơi của bé:

 

Tổ chức cho trẻ tham quan Iresort cham pha 2018-2019

Bài viết trước

Tổ chức cho trẻ tham quan Iresort cham pha 2018-2019
Đánh giá trẻ cuối độ tuổi

Tin tiếp theo

Đánh giá trẻ cuối độ tuổi

Bài viết liên quan