HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI ĐỘ TUỔI CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022

  • 24-05-2022
  • /
  • MN Phước Đồng
  • 29
  • HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG

HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI ĐỘ TUỔI CỦA TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC ĐỒNG  NĂM HỌC 2021-2022

HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI ĐỘ TUỔI CỦA  NHÀ TRƯỜNG  NĂM HỌC 2021-2022

HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI ĐỘ TUỔI CỦA NHÀ TRƯỜNG 

Như chúng ta đã biết mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một; hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời. Chính vì vậy công tác đánh giá, khảo sát trẻ cuối năm là một phần không thể thiếu trong quá trình giáo dục.

Đánh giá sự phát triển của trẻ trong giáo dục mầm non nhằm giúp giáo viên nắm được sự phát triển của trẻ sau một quá trình giáo dục, làm căn cứ đề xuất xây dựng, điều chỉnh kế hoạch giáo dục năm, kế hoạch hoạt động chủ đề, các điều kiện chăm sóc giáo dục trẻ: về cơ sở vật chất, về thiết bị, đồ chơi, về nhân lực, thời gian, về chính sách… nhằm tác động tích cực đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Các phương pháp sau đây thường được sử dụng để theo dõi và đánh giá sự phát triển của trẻ trong trường mầm non: quan sát tự nhiên; trò chuyện với trẻ; phân tích sản phẩm hoạt động của trẻ; sử dụng tình huống; trao đổi với phụ huynh; kiểm tra trực tiếp. Tuy nhiên, quan sát tự nhiên là phương pháp được sử dụng chủ yếu nhất trong trường mầm non. Đánh giá mức độ phát triển của trẻ ở các lĩnh vực: thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm – kĩ năng xã hội, thẩm mĩ ở cuối mỗi độ tuổi dựa vào các mục tiêu giáo dục trẻ được lựa chọn phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương. Thời gian đánh giá sự phát triển của trẻ cuối độ tuổi được tiến hành vào tháng cuối cùng của năm học. Kết quả đánh giá được ghi vào phiếu đánh giá sự phát triển của trẻ, được lưu vào hồ sơ cá nhân và thông báo cho cha mẹ trẻ cũng như giáo viên phụ trách nơi trẻ sẽ nhập học tiếp theo để cùng phối hợp đề xuất các biện pháp giáo dục phù hợp. Kết quả này không dùng để xếp loại trẻ, không dùng để so sánh giữa các trẻ hoặc tuyển chọn trẻ vào lớp một.

Một số hình ảnh:
Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam năm học 2021-2022

Bài viết trước

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam năm học 2021-2022
LỄ TỔNG KẾT VÀ CHIA TAY TRẺ 5 TUỔI RA TRƯỜNG   NĂM HỌC 2021 - 2022

Tin tiếp theo

LỄ TỔNG KẾT VÀ CHIA TAY TRẺ 5 TUỔI RA TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 - 2022

Bài viết liên quan